Već smo pisali o tome da su mogućnosti za kreativnost koju pružaju podkasti velike.

Zato je na samom početku važno dobro osmisliti i razraditi ideju koju želite da plasirate putem ovog medija – da biste joj u svakom momentu ostali verni.

Naravno, strateški plan nisu koraci koji su uklesani u kamenu. Važno je da pratite svoj podkast, kao i reakciju zajednice na njega i sa vremena na vreme. Potrebno je i vraćati se na plan koji ste napisali i ažurirati ga kako bi ga prilagodili i usavršavali.

Jedan strateški plan treba da sadrži osnovne inoformacije o samoj ideji podkasta:

temu, format, frekvenciju objavljivanja, trajanje, tehničke informacije.

Ali svakako će vam biti lakše ukoliko na samom početku shvatite i kome se tačno obraćate – ko čini vašu zajednicu i ko je vaš idealni slušalac/slušateljka – odnosno, potrebno je da napravite avatara vašeg slušatelja/ke.

Avatari – idealni slušaoci/teljke

Kada su avatari u pitanju – to su izmišljene, idealne osobe, koje predstavljaju celu zajednicu kojoj se obraćate. U tom smislu, treba da razmislite o njihovim demografskim podacima, karakterisitkama, edukaciji, ali i željama, hobijima, interesovanjima.

Avatari vam pomažu da znate kome se obraćate, da imate obrise tih osoba, a sa tim i da odredite ton i stil samog podkasta.

Dobar savet je da se uvek naprave dva avatara – jednog koji predstavlja vašeg idealnog slušatelja/ku, a drugog koji potencijalno predstavlja predstavnike iz finansijskog sveta – donatore ili pak biznismene koji bi uložili ili podržali vašu ideju ili čak plasirali reklamu za svoj proizvod u vašem podkastu uz određenu finansijsku nadoknadu

Strateški plan = vaši ciljevi

Ono što je potrebno da strateški plan sadrži su i vaši ciljevi. Odmah treba naglasiti da ti ciljevi ne moraju biti samo u vidu brojki koje želite da ostvarite – broj slušanja, klikova, pa čak i prihoda koje ćete ostvariti. Ciljevi mogu biti sadržani i u tome da proizvedete određeni broj podkasta, vremenski period u kom želite to da odradite ili teme ili sagovornike koje želite da uključite u vaš podkast.

Na samom početku treba da odredite i koliko ste spremni da uložite u vaš podkast. To vam omogućava da odredite kakvu opremu ćete koristiti, softvere, pa čak i to da li imate prostora da angažujete dizajnera za kreiranje logoa i promotivnih materijala, ili da kupite muzičku numeru koja će biti karakteristična za vaš podkast.

Budžet podkasta treba da podelite na dve linije: jednokratne i troškove po epizodi.

To je još jedan način kojim možete da pratite razvoj vašeg podkasta i da vidite da li su u srazmeri sredstva i energija koju ulažete u njega sa povratnim reakcijama i komentarima.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kom koraku, ili ste zainteresovani za produkciju podkasta kontkatirajte nas u Fabrici kreativnosti. Tim profesionalnih novinarki i novinara sa velikim iskustvom u produkciji audio ali i multimedijalnih formi, kao i dizajnera zvuka, pobrinuće se da vaš podkast osmisli i realizuje na najinteresantniji način.

Author

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.