Ograničeni serijali brendiranih podkasta: Strukturisano istraživanje i marketinška snaga

Ne želite da krenete u snimanje podkasta jer mislite da ćete morati kontinuirano da ga pravite? Ne, to nije tačno!