DIP, ep 6: Krize povećavaju opasnost od trgovine ljudima

DIP, ep 6: autorka Slavica Trifunović razgovarala je o trgovini ljudima, ko mogu biti potencijalne žrtve i da li su krize izazvane pandemijom koronavirusa i ratom u Ukrajini uticale na ovu pojavu. 

Read More