Nije toliko važno koje je delo, već da se ono razume

Da li je poenta u izobru pisaca ili načinu na koji su oni obrađivani? Da li je potrebno čitati samo klasike? U 30 minuta podkasta Vladimir Gvozden profesor sa komparativne književnosti odgovara na ta i slična pitanja

Read More