DIP, ep 7: seksualno uznemiravanje na fakultetima

DIP, ep 7: Tema je seksualno uznemiravanje na fakultetima ali i da li su počinioci kažnjavani zbog seksualnog uznemiravanja i nasilja  i na koji način.

Read More
DIP, ep 6: Krize povećavaju opasnost od trgovine ljudima

DIP, ep 6: autorka Slavica Trifunović razgovarala je o trgovini ljudima, ko mogu biti potencijalne žrtve i da li su krize izazvane pandemijom koronavirusa i ratom u Ukrajini uticale na ovu pojavu. 

Read More
DIP, ep 5: Zaista pazi na svoje piće

U petoj epizodi podkasta Devojka iz predgrađa (DIP) autorka Slavica Trifunović pokrenula je temu o takozvanim drogama za silovanje koje su sve prisutnije ne samo u klubovima već i na drugim mestima na koja mladi izlaze. Razgovarali su i o spajkingu - pojavi gde se u piće, bez znanja, dodaju te supstance.

Read More
DIP, ep 4: Niste same

DIP, ep 4: Niste same

  • jan 21, 2022

DIP, ep 4: Slavica Trifunović razgovarasa Nadom Padejski Šekerović, rukovoditeljkom ženske sigurne kuće i Tamarom Srijemac, novinarkom i članicom grupe Novinarke protiv nasilja o femicidu, radu Sigurne ženske kuće, ali i načinu na koji mediji izveštavaju o ovoj temi čime mogu da dovedu do širenja nasilja.

Read More